स्टारलिंक

परिचय समजा तुम्हाला पृथ्वीवर कोणत्याही कानाकोपऱ्यात जलदगती इंटरनेट वापरायला मिळालं तर? अगदी जंगलात, दऱ्या-खोऱ्यात तर? तुम्ही म्हणाल हे शक्य नाही. काही जाणकार म्हणतील की या साठी...