डोजकॉईन

परिचय बिली मार्कस आणि जॅक पाल्मर यांनी चक्क “शिबा ईनु” प्रजातीच्या श्वानाचा फोटो (मिम) वापरून क्रिप्टोकरन्सी अस्तित्वात आणली आणि क्रिप्टोकरन्सी बनविणे किती सहज गोष्ट आहे हे...