आयफोन १२

परिचय उद्योग जगतात एखादया कंपनीच्या सी.ई.ओ. ने प्रतिस्पर्धी कंपनीच्या प्रॉडक्टची स्तुती करणे विरळच पण काही दिवसांपूर्वी हुवावे कंपनीचे सी.ई.ओ. रेन झेंगफी यांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये आयफोन १२...